Moeilijke woorden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Zo heette Nederland in de periode 1581-1795
Raadpensionaris De belangrijkste man van een gebied
Republiek Nederland werd in de periode 1581-1795 de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ genoemd
Stadhouder Iemand die de baas was van een land als er geen koning of andere leider was
Hofhouding Alle mensen die voor hem werkten
Hellebaarden Een soort speren
Republiek Een land zonder koning of koningin
Zwarte bladzijde in de geschiedenis Iets verschrikkelijks dat is gebeurd in het verleden
Verbannen Voor altijd weggestuurd
Florijnen Een florijn is de oude naam van de gulden, hiermee betaalden we in Nederland totdat in 2002 de euro kwam
Lansen Een lang steekwapen met metalen punt
Penning Munt
Rariteitenkabinet Een verzameling van rare of bijzondere dingen
Hoogverraad Dat is als je jouw land of de leider van jouw land verraadt
Burgerwacht Een groep mannen die de stad of het dorp verdedigden en de orde handhaafden
Gouden Eeuw Zo noemen we de tijd tussen 1600 en 1700 in Nederland