Moeilijke woorden

Stadhouder Iemand die de baas was van een land als er geen koning of andere leider was
Patriotten Een groep mensen die tegen de macht van de familie Van Oranje was
Flaneren Rondlopen om bewonderd en gezien te worden
Schutterij Een groep mannen die de stad of het dorp verdedigden en de orde handhaafden
Republiek Nederland werd in de periode 1581-1795 de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ genoemd